Futbalová asociácia ČR vypovedala po piatich rokoch memorandum s Českou asociáciou futbalových hráčov. Dôvodom sú podľa FAČR dlhodobé nezhody okolo nového prestupového poriadku. Vedenie ČAFH sa proti výčitkám ohradilo a dúfa, že ukončenie spolupráce pôjde ešte zabrániť.

Memorandum o spolupráci zástupcovia FAČR a ČAFH podpísali v októbri 2011, v poslednej dobe sa však obe asociácie dostali do konfliktu kvôli pripravovanému přestupnímu poriadku. Ten výrazne ovplyvní nielen profesionálne, ale aj amatérsky futbal, v ktorom už nebude fungovať hosťovanie a ruší sa aj striedavé štarty.Upravuje tiež tabuľkové odstupné za hráča, ktorí do a od určitého veku budú môcť prestupovať zadarmo.

FAČR o ukončení spolupráce informoval na svojom webe, kde tiež uviedol, že ČAFH okrem iného odovzdáva hráčom zavádzajúce informácie a tiež poškodzuje obraz FAČR. “ČAFH demonštruje dve stránky svojho postoja k FAČR a jej členom. Po prvé, zjavne sa ‘netrápia’ kvalitou informácií, ktoré podáva profesionálnym hráčom. Naopak kedykoľvek to uzná za výhodné z hľadiska svojich záujmov, podáva im informácie skreslené, nesprávne a niekedy aj lživé. “

” Po druhé, vedenie ČAFH nielenže nehľadá cesty reálne spolupráce s FAČR, ale nerozpakuje sa úplne flagrantní poškodzovať obraz FAČR v záujme posilňovať svoj vlastný obraz.To je pre FAČR absolútne neprijateľné z toho dôvodu, že to predstavuje bezprecedentnú zásah do vzájomných vzťahov s ČAFH a tým pádom aj nevyvrátiteľné narušenie vzájomnej dôvery, “ dodala asociácia.

ČAFH sa proti tvrdeniu ohradila s “Chceli by sme poukázať na to, že zrušenie tabuliek odstupného pre hráčov starších ako 23 rokov by bolo zrušené v pôvodnom návrhu pravidiel rozdelenia do roku 2015.” Roky nehovorili.Toto sa objavilo až v aktualizovanom znení vecného zámeru zo záveru februára 2016 a potom tiež v paragrafové znenie, “ uviedla vo vyhlásení predsedníčka ČAFH Markéta Haindlová.

” Ak by sme nekompromisne na svojich požiadavkách nemilovali, nič by sa nezmenilo a zostávali by sme vo futbalovom stredoveku, “ pridala. Podľa nej nejde len o prestupové poriadok. ” Ale aj o zamestnanecké pomery hráčov, ktoré už niekoľko rokov UEFA od FAČR požaduje. Česko vstúpilo do Európskej únie v roku 2004, pritom už dvanásť rokov FAČR praktizuje vďaka rôznym výnimkám tzv. Švarcsystém. Až teraz FAČR proklamuje, že do konca roka 2016 zamestnanecké pomery konečne vyrieši.To je však zásluha nekompromisného boja ČAFH, “ uviedla Haindlová.

” Veríme, že je ešte priestor na nápravu veci s chladným rozumom. Žiadni hráči nemôžu hrať futbal. Rozhodovanie v štýle ‘o nás bez nás’ patrí do minulého storočia a máva neblahé dôsledky, “ dodala Haindlová.